top of page

כח על של התת מודע-שימוש בתת מודע ליצירת מציאות קסומה

על התוכנית

התוכנית נועדה להתעוררות אנרגטית על מנת לראות את העולם מעבר לבועה הקטנה שבה אנו חיים, לחשוף את העולם האמיתי שנמצא ממש לידך, אך אינו נגיש כי איננו מכירים בקיומו. מטרת התוכנית היא לגלות לך את הייעוד האמיתי שלשמו הגעת לעולם ולממש פוטנציאל עצום שאינו נראה בשל הלחץ המיותר שיצרת לעצמך. התוכנית פועלת במספר שלבים קריטיים שאותם עליך לעבור כדי לפקוח את עיניך ולראות את האמת שעל פיה צריך לחיות את החיים, מבלי לשנות או לעוות את החיים אלא לעלות לרמה אחרת של מודעות שתוביל אותך לאושר ותחושת סיפוק למשך כל חייך, דבר שיגרום לשינוי באופן טבעי בחיים ועם האנשים הקרובים התוכנית מתמקדת בשינוי תפיסתי, תודעתי ואנרגטי. עיקרי התוכנית מורכבים מהרצון שלכם לשינוי זה! בלי מודעות ורצון להשקיע מעצמך, לא ניתן לעשות את השינוי ולשפר את חייך באופן מיידי! התוכנית מחולקת למספר שלבים אשר יהיה עליך לעבור בזמנך החופשי והפנוי, השלבים כוללים סרטונים מוקלטים עם הנחיה ברורה. אני מבטיחה שתרגישו את ההבדל כבר מהתחלה! עיקרי התוכנית הכרות עם האני עצמי, מה אני ומה הרצונות שלי? איך אני מגדיר/ה את עצמי בעולם הזה ומה התפקיד שלי בחיים, האם אני מממש/ת את הפוטנציאל שלי או שאני שפוט/ה של הכתבה חברתית לגבי השאיפות שלי. מה היעוד האמיתי אליו הגעתי לעולם ואיך אני יכול לממש אותו? פירוט סכמטי וברור של התעוררות מהחלום הזה שנקרא חיים כשגרה ואיפה אני מוצא את הכוחות לעשות את השינוי? מה השינוי מסמל ואיך לעבור אותו. ידיעה - על האדם לדעת עובדות מבוססות הקשורות לחייו ולאופי ההתקיימות שלו על פני כדור כדור הארץ , איך זה תורם לו ומה תפקידו בתוך מערכת אחת מורכבת שלכל אחד תפקיד חשוב משל עצמו, הידיעה הזו תעורר בך את הרצון לתרום מהיכולות שלך ליקום ולקבל חזרה טעינה חזקה שבה את/ה יכול/ה להמשיך להשתמש על מנת להמשיך לחיות מה הוא המגנט הכי חזק בעולם ומה הקשר שלום אליך? האם אדם מגנט גם כן איך האדם מושך לעצמו את רצונותיו ומממש פוטנציאל קבור שהיה אמור להתממש, הבנה עמוקה של תפקיד האדם ולמה חשוב לממש פוטנציאל. צלל/י לעומק, תבין/י את הליבה של המטרה לשמה באת הרגיש/י תחושה עילאית של חופש ואושר אשר ילווה אותך מכאן ועד עולם כל התוכנית נכתבה והועברה דרכי אליך ממדריכים רוחניים

מחיר

₪555.00
bottom of page